top of page

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS.

 

Missió

La missió de «l’Associació per a la Conservació i Millora dels Forests», es promoure la creació, recuperació i manteniment de senders i camins de ferradura, en tot cas no motoritzats, tant històrics com de nova creació i organitzar treballs de recuperació, mitjançant voluntariat, dels elements artístics i/o culturals, a la vora o en el recorregut d’aquests senders o camins de ferradura, per exemple recuperació de cabanes, parets de pedra seca... L’objectiu d’aquestes actuacions és permetre un millor coneixement de la natura, que alhora pugui ser un element de gaudi per a la població en general, i la implicació social en forma de voluntariat ambiental que ajudi a completar i donar a conèixer els projectes desenvolupats.


 

Visió

L’Associació per a la Conservació i Millora de Forests es vol convertir en un referent de la col·laboració publico - privada, aportant recursos des de les empreses per a poder desenvolupar projectes en l’àmbit públic del petits pobles i que resultin en un benefici per a tota la societat.

També li agradaria que els seus projectes es convertissin en un element que ajudés a difondre el respecte i la convivència de tota la societat amb la mare natura.


 

Valors

  • Cura i manteniment amb compromís i respecte pel nostre medi natural i pels elements artístics i/o culturals presents en ell, minimitzant els impactes negatius sobre el medi natural i promovent el respecte a la natura, la muntanya i els seus habitants

  • Impulsar el voluntariat i la col·laboració de la ciutadania com a eina complementaria de les brigades de senders.

  • Ser transparents en tots el projectes que es desenvolupin i en els seus mitjans de financiació.

  • Divulgar totes les accions que executi l’associació, tant les desenvolupades gracies a la financiació de les empreses, com les desenvolupades gràcies a la participació del voluntariat, atès que son tan importants unes com les altres i complementàries

bottom of page