top of page
L’inici de tot plegat: necessitat, problema i solució.

 

L’any 2020 (COVID19), vam descobrir la necessitat de natura que té la societat, sobretot desprès d’haver estat confinada. Racons, senders, rius i gorgs han sigut colonitzats per la població buscant un respir o experiències més properes. Aquesta colonització s’ha limitat a certs espais perquè són coneguts, perquè s’han recuperat o perquè s’hi troba infraestructura annexa, (per exemple aparcaments). En alguns casos, aquesta «colonització» ha sortit a la televisió i a la premsa pel mal que se li ha fet a l’entorn rural. Significa això que hem de tancar aquests espais a la gent? Rotundament, no. La natura necessita que es recuperin més espais per a que, així, es diversifiquin els destins. També hem d’educar la gent en el respecte al medi i això no s’aconsegueix amb prohibicions si no amb obertura. Tots els pobles haurien de tenir i recuperar aquells senders que antigament servien de connexió entre masos, que ens portaven a llocs especials, ermites amagades, fonts...

 

Dels 23 municipis que hi ha a l’Alt Camp, 10 no arriben a 500 habitants. Això és encara pitjor a la comarca veïna de la Conca de Barberà: dels 22 pobles que hi ha, 12 no arriben als 200. En altres comarques del Camp de Tarragona la situació no és gaire diferent. Una part dels ingressos d’aquests pobles va en funció de la seva població.

Els pressupostos dels ajuntaments són els que són, independentment que puguin rebre ajudes dels diferents Consells Comarcals o de la Diputació. En proporció, i per habitant, aquests municipis reben més quantitat de diners, però han d’oferir els mateixos serveis que d’altres més grans.

 

Les nostres muntanyes són un gran bé natural, però les tenim descuidades. L’abandonament dels conreus en zones difícils han fet que s’hagin vist envaïdes pels boscos. Això no hauria de ser un problema, però la falta de cura i el canvi climàtic no són d’ajuda. En els últims anys no tan sols s’han degradat les nostres muntanyes, si no també els camins que anaven a racons màgics. Estem perdent patrimoni natural i cultural, o no són cultura també les parets i les cabanes de pedra seca, les fonts, els masos?

 

A nivell del Camp de Tarragona hi ha diferents tipus de brigades forestals i subvencions que, majoritàriament, es dediquen a la prevenció d’incendis forestals i una part a la gestió. Darrerament a aquesta part de la gestió s’han unit algunes empreses que es dediquen a la producció de biomassa forestal, donada la implantació -gràcies a la Diputació- d’algunes calderes de biomassa, en proves pilot en diferents poblacions. Però les muntanyes són les que són i estan com estan.

Ja hem vist que els pressupostos dels pobles petits són minsos i que existeix un problema de cura dels forests. Enguany, els diners que puguin arribar des de les diferents administracions es veuran limitats per les prioritats que pugui imposar el COVID.

 

Les empreses catalanes tenen ara una oportunitat per a desenvolupar els seus plans de responsabilitat social, tot apostant per la conservació i millora dels nostres forests i oferint a la societat uns espais pel gaudi col·lectiu, recuperant racons que històricament i cultural hagin representat valor en aquests pobles.

 

Neix l’Associació per a la Conservació i Millora dels Forests

 

En l'àmbit d’actuació de la nostra Associació hi ha molts i variats grups o entitats ambientals, alguns dedicats a l’educació ambiental, d’altres a la denuncia, uns altres a la defensa dels animals, a la defensa de territori, a la promoció de les agricultures ecològiques, a la defensa dels rius, molts al voluntariat i tots aporten de maneres diferents el seu saber en la defensa del medi ambient. Volem ser un més, però aportant alguna cosa diferent.

 

Com s’especifica en els nostres estatuts, tenim una finalitat bàsica: ajudar als ajuntaments, que no disposin de recursos, en la recuperació i conservació de senders i camins de ferradura.

 

Això s’ha de dur a terme mitjançant la creació de una Brigada de Senders que es dediqui a la construcció d’aquests senders.

Per què?

 • En els treballs d’aquests senders cal la utilització de desbrossadores i maquinària especial, que un equip professionalitzat, dedicat exclusivament a això, ho farà en millors condicions.

 • Un grup petit i professional pot realitzar millor les feines amb maquinària.

 • Seria inviable -i bastant més car- equipar els voluntaris amb tots els EPI’s (equips de protecció individual) necessaris.

 • Seria impossible assegurar als voluntaris (no professionals) per la realització d’aquestes tasques.

 

I els voluntaris, què?

Els voluntaris tenen la missió més important: un cop oberts aquests senders o camins de ferradura, s’han de portar a terme petits treballs de condicionament dels mateixos.

 • Restauració de murets de pedra seca

 • Despedregat de alguns trams dels recorreguts

 • Perfilat amb eines manuals

 • Condicionament de miradors naturals

 • Reutilització de troncs per consolidar el camí

 • Construcció de drenatges

 

Les finalitats són:

Ajudar els petits ajuntaments de la demarcació, i que pel seu nivell poblacional no disposen de recursos suficients ni els poden obtenir mitjançant subvencions de les diferents administracions públiques, en:

1. La creació, recuperació i manteniment de senders i camins de ferradura, en tot cas no motoritzats, principalment històrics

 • Que estiguin ubicats en zones de titularitat pública o que, essent privats, l’ajuntament /administració n’hagi obtingut el dret de pas.

 • Que aportin valor als municipis on es realitzin els treballs.

 • Que puguin ser elements de gaudi, tant per la població local com per la d’altres parts del territori.

 • Que serveixin per a fomentar posteriorment la senyalització, si el municipi ho considerés adient.

 • Que serveixin per a recuperar les interconnexions pedestres entre diferents masos i/o llocs d’interès locals, fonts, contrades, miradors naturals.

2. Organitzar treballs de recuperació, mitjançant voluntariat, dels elements artístics i/o culturals a la vora o en el recorregut d’aquests senders o camins de ferradura, per exemple recuperació de cabanes, parets de pedra seca...


 

Per a portar a terme les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:

- Aconseguir recursos pel funcionament de l’Associació a nivell organitzatiu per tots els mitjans possibles,

 • Quotes dels socis

 • Donacions particulars i /o empreses

 • Herències

 • Subvencions i ajuts públics

 • Els que es considerin necessaris i acompleixin totes les normatives existents.

- Aconseguir recursos per la creació i funcionament de les Brigades de Senders. En aquest cas els recursos hauran de procedir exclusivament de la iniciativa privada, no competint en cap cas per subvencions que pugessin obtenir directament ajuntaments, Entitats Metropolitanes Descentralitzades, Associacions de Defensa Forestal i empreses. L’objectiu principal de l’Associació és donar cobertura a aquells ajuntaments petits que no disposin de recursos propis o que, per tenir pocs recursos, no sigui la seva primera prioritat la realització d’aquests treballs. En cap cas, les Brigades de Senders han de ser considerades una competència de cap empresa, atès que per a la realització dels senders i camins de ferradura el pressupost ha de provenir directament de les donacions de les empreses patrocinadores. Les empreses donants obtindran a canvi beneficis fiscals, presència als mitjans de comunicació, publicitat a la pàgina web de l’entitat, a xarxes socials i al vehicle o vehicles utilitzats en les feines i/o altres que es puguin negociar mitjançant conveni de col·laboració.

- Queda exclòs tot ànim de lucre.

Els treballs de creació de senders i camins de ferradura

1- Recepció de les propostes dels treballs per part dels ajuntaments

2- Primera tria tècnica descartant aquelles propostes que no s'adeqüin als objectius estatutaris, (Ex: s'accepten senders i camins de ferradura, descartant camins veïnals, pistes forestals o tots aquells que impliquin un ús motoritzat)

3-Tria entre els socis de les preferències d’actuació. Els socis avaluaran les propostes i triaran l’ordre en el què s’han d’executar els treballs. Per evitar que un nombre molt alt de socis puguin decidir que sempre s’executin treballs al seu territori, una cop realitzats treballs en un poble, les següents propostes realitzades per a aquest poble passaran a l’ultim lloc de la llista.

4- Execució dels treballs decidits pels socis, per part de la Brigada de Senders.

 

Recursos econòmics

Com s’estableix als estatuts, els recursos econòmics de l'Associació es nodreixen de quotes dels socis, donacions particulars i /o empreses, herències, subvencions, i d’altres que es consideren adients.

Però també es remarca que, per la creació i funcionament de les Brigades de Senders els recursos hauran de procedir exclusivament de la iniciativa privada, no competint en cap cas per subvencions que pugessin obtenir directament els ajuntaments, EMD, ADF i empreses per a la realització d’aquests senders i/o camins de ferradura.

 

D’on vindran els recursos per a la Brigada de Senders?

De qualsevol empresa, que pot realitzar una aportació única i puntual:

 • Si és inferior als 500€, obtindrà la publicitat en xarxes amb nom i enllaç

 • Si és superior als 500€, obtindrà la publicitat en xarxes amb nom, enllaç i foto-logo

 • En tots els casos les empreses gaudiran d’avantatges fiscals per donació a ONG’s.

 

D’una empresa col·laboradora, que pot realitzar una aportació única i puntual per a la celebració d’alguna activitat de voluntariat, (Ex: una plantada, la reconstrucció de murs de pedra seca) i que es regularà mitjançant conveni de col·laboració.

Aquesta col·laboració comportarà:

 • Informació en xarxes de l’activitat, sempre lligada amb l’empresa col·laboradora amb nom, enllaç i foto-logo.

 • Organització de l’activitat

 • Nota de premsa

 • Cartelleria i banderoles el dia de l’activitat.

 • Avantatges fiscals per donació a ONG’s.

 

D’una empresa patrocinadora, pot implicar-se de dues maneres:

Aportació per la compra del vehicle i/o maquinaria:

 • Informació a xarxes i a la web, amb nom, enllaç i foto-logo

 • Publicitat al vehicle i a la web, mentre que el vehicle i/o maquinaria siguin operatius

 • Nota de premsa

Aportació anual, o amb periodicitat mensual, pel funcionament de la Brigada

 • Informació en xarxes i a la web, amb nom, enllaç i foto-logo

 • Publicitat als laterals del vehicle i a la web, mentre duri l’aportació

 • Nota de premsa

 

Ambdós regulats per conveni de patrocini i avantatges fiscals de donació a ONG’s.

bottom of page